Płk Włodzimierz Kazimierz Bogusz-Roland (1.09.1927-12.03.1929)

płk  Włodzimierz Karol Henryk Bogusz–Roland – urodził się 14 IX 1888 r. w Krakowie.

Jego rodzicami byli Antoni Bogusz–Roland i Róża z domu Trauler. Był dwukrotnie żonaty i miał jednego syna Józefa Rolanda, urodzonego 18 X 1921 roku. Po ukończeniu austriackich szkół wojskowych, w latach 1910 – 1918 służył w armii austriackiej. 1 IX 1910 r. został przydzielony do 4 Pułku Ułanów w Żółkwi. W latach 1912 – 1914 ukończył dwa kursy w Żółkwi i w Ems. W roku 1914 był powołany do Szkoły Jazdy we Wiedniu.1 IX 1914 r. został porucznikiem i wyruszył z pułkiem na sześć tygodni na front, gdzie walczył jako dowódca plutonu, szwadronu i dywizjonu. W kwietniu 1917 r. został powołany na Kurs Sztabu Generalnego do Lublany. Po powrocie do pułku, 1 V 1917 r. został mianowany na stanowisko adiutanta pułku.

W 1918 r. będąc na wojnie wstąpił do Legii ofic. w Krakowie a następnie do 2 Pułku Szwoleżerów, z którym wyruszył na front do Przemyśla.

W kwietniu 1919 r. został wyznaczony na szefa ułanów bryg. Kaw. W lutym 1920 r. został powołany do Szkoły Jazdy na Szefa Wydziału. W marcu 1920 r. został wyznaczony na dowódcę 25 Pułku Ułanów. W lipcu 1922 r. otrzymał stopień podpułkownika. Od 1 IX 1922 do1 XI 1923 został powołany na Kurs Doszkolenia Oficerów Sztabu Generalnego WSW w Warszawie. Po jego ukończeniu do 1927 r. pełnił funkcję Szefa Wydziału Jazdy Departamentu II Kawalerii MSWojsk.

Od 1 IX 1927 do 12 III 1929 r. był dowódcą 19 Pułku Ułanów.

W tym czasie 1 I 1928 r. został mianowany pułkownikiem. W 1929 r. został komendantem 1 PSK. Następnie 1 IX 1930 r. został komendantem Garnizonu Lublin skąd 1 IX 1931 r. przeniósł się na własną prośbę na stanowisko Komendanta Miasta Kraków. Funkcję tą piastował do 15 XI 1932 r. Z dniem 29 II 1933 r., z kategorią E przeszedł w stan spoczynku i przeprowadził się do Rio de Janeiro gdzie był instruktorem jazdy konnej.

W Wojsku Polskim otrzymał odznaczenia: Virtuti Militari klasy V, Krzyż Walecznych – trzykrotnie, Złoty Krzyż Zasługi, oraz medale: Niepodległości i Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Zmarł w 1964 r. Do końca służby wojskowej pozostał w barwach 19 Pułku Ułanów.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/