Sygnał

Sygnał to krótka melodia rozpoznawcza.

Sygnał 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im.Gen.Edmunda Różyckiego:

W 1924 roku wprowadzono „Kodeks sygnałów dźwiękowych Wojska Polskiego”.

Autorem był kierownik Referatu Muzycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych kpt. kapelmistrz Stefan Lidzki-Śledziński.

Kodeks przewidywał cztery formy sygnałów:

  1. Zawołania –  sygnały poszczególnych oddziałów i rodzajów broni
  2. Sygnały wspólne dla całego wojska
  3. Sygnały wspólne dla oddziałów konnych oraz sygnały specjalne kawalerii
  4. Marsze (przewidziane dla sytuacji, gdy miał być odegrany marsz, a do dyspozycji był tylko jeden trębacz).

Sygnały wspólne dla całego wojska i kawalerii powinien był znać każdy kawalerzysta II RP tzn. oficerowie, podoficerowie i ułani.

Natomiast sygnał pułku i marsz pułku powinien był znać każdy kawalerzysta służący w danym pułku.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/