Ppłk Michał Cieński herbu Pomian (27.02.1921-10.06.1922)

ppłk Michał Cieński – Pomian

urodził się 2.02.1882 r. w Stanisławowie w Małopolsce. Był wyznania rzymsko – katolickiego. Jego rodzicami byli Celina Zawadzka i Zbigniew Cieński. Wykształcenie zdobył w austriackich szkołach wojskowych: niższe w Koszycach i wyższe z maturą w Merisch Weisskirschen. Następnie zaliczył rok Akademii w Wiener Neustadt oraz rok Szkoły Kadeckiej w Merisch Leisskirschen. Posiadał znajomość języków: niemieckiego, węgierskiego i francuskiego.

18.08.1902 r.

wstąpił do wojska austriackiego jako chorąży i służył aż do rozbicia armii austriackiej w 4 Pułku Ułanów austriackich. Następnie  w 1914 r. brał udział w pierwszej wojnie światowej jako dowódca szwadronu. Walczył na froncie galicyjskim i pod Gorlicami w Królestwie Polskim . Brał udział w zdobyciu Brześcia Litewskiego. Po przesunięciu pułku na front Bukowiński, walczył jako komendant dywizjonu w okolicy Okna a później na froncie rumuńskim i włoskim. Na froncie włoskim otrzymał dowództwo grupy przy 36 Pułku Strzelców Kołomyjskich.

1.11.1918 r. w stopniu rotmistrza, dowodził III odcinkiem obrony Lwowa.

Ppłk Michał Cieński – Pomian jako dowódca  III odcinka obrony Lwowa (w stopniu rotmistrza)

1.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 22.02.1920 r. jako major objął dowództwo 38 Pułku Strzelców Lwowskich.

30.07.1920 r.

Cieński awansowany na podpułkownika i obejmuje dowództwo 5 Pułku Strzelców Granicznych. 27.02.1921 r. został wyznaczony na dowódcę 19 pułku, jednak jak wskazują liczne dokumenty, z niewiadomych przyczyn, dowództwa pułku nie objął nikomu tego nie meldując. W Dowództwie 2 Brygady Jazdy stawił się dopiero 20 VII 1921 r. i stamtąd odjechał do pułku celem jego objęcia. Akta Personalne nie podają daty odejścia Cieńskiego z pułku . K. Krzeczunowicz w ”Rodowodach” podaje obie daty: 8.08.1921 r. – objęcie pułku i wrzesień 1921 r. – koniec służby . 10.06.1922 r. ppłk Cieński został przeniesiony do rezerwy . We wrześniu 1922 r. objął stanowisko inspektora granicy wschodniej przy województwie tarnopolskim. Następnie od kwietnia 1923 r. pełnił kolejno funkcję zastępcy dowódcy 13 pułku ułanów, dowódcy dywizjonu 22 pułku ułanów i zastępcy dowódcy 22 Pułku Ułanów 30.09.1927 r. przechodzi w stan spoczynku . Zmarł 15.12.1931 roku .

Był odznaczony Virtuti Militari kl. V

Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Lwowa.

Grób ppłk. Michała Cieńskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie.

http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=179846

Ciekawostką jest fakt umieszczenia na krzyżu stopnia z czasów obrony Lwowa, najbardziej kawaleryjskiego – ROTMISTRZ.

Powrót na stronę główną:https://19pulkulanow.opole.pl/