Ppłk Michał Cieński herbu Pomian (27.02.1921-10.06.1922)

ppłk Michał Cieński – Pomian

urodził się 2 II 1882 r. w Stanisławowie w Małopolsce. Był wyznania rzymsko – katolickiego. Jego rodzicami byli Celina Zawadzka i Zbigniew Cieński. Wykształcenie zdobył w austriackich szkołach wojskowych: niższe w Koszycach i wyższe z maturą w Merisch Weisskirschen. Następnie zaliczył rok Akademii w Wiener Neustadt oraz rok Szkoły Kadeckiej w Merisch Leisskirschen. Posiadał znajomość języków: niemieckiego, węgierskiego i francuskiego.

18 VIII 1902 r.

wstąpił do wojska austriackiego jako chorąży i służył aż do rozbicia armii austriackiej w 4 Pułku Ułanów austriackich. Następnie  w 1914 r. brał udział w pierwszej wojnie światowej jako dowódca szwadronu. Walczył na froncie galicyjskim i pod Gorlicami w Królestwie Polskim . Brał udział w zdobyciu Brześcia Litewskiego. Po przesunięciu pułku na front Bukowiński, walczył jako komendant dywizjonu w okolicy Okna a później na froncie rumuńskim i włoskim. Na froncie włoskim otrzymał dowództwo grupy przy 36 Pułku Strzelców Kołomyjskich.

1 II 1918 r. w stopniu rotmistrza, dowodził III odcinkiem podczas obrony Lwowa.

Ppłk Michał Cieński – Pomian jako dowódca  III odcinka obrony Lwowa (w stopniu rotmistrza)

1 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 22 II 1920 r. jako major objął dowództwo 38 Pułku Strzelców Lwowskich.

30 VII 1920 r.

Cieński awansowany na podpułkownika i obejmuje dowództwo 5 Pułku Strzelców Granicznych. 27 II 1921 r. został wyznaczony na dowódcę 19 pułku, jednak jak wskazują liczne dokumenty, z niewiadomych przyczyn, dowództwa pułku nie objął nikomu tego nie meldując. W Dowództwie 2 Brygady Jazdy stawił się dopiero 20 VII 1921 r. i stamtąd odjechał do pułku celem jego objęcia. Akta Personalne nie podają daty odejścia Cieńskiego z pułku . K. Krzeczunowicz w ”Rodowodach” podaje obie daty: 8 VIII 1921 r. – objęcie pułku i wrzesień 1921 r. – koniec służby . 10 VI 1922 r. ppłk Cieński został przeniesiony do rezerwy . We wrześniu 1922 r. objął stanowisko inspektora granicy wschodniej przy województwie tarnopolskim. Następnie od kwietnia 1923 r. pełnił kolejno funkcję zastępcy dowódcy 13 pułku ułanów, dowódcy dywizjonu 22 pułku ułanów i zastępcy dowódcy 22 Pułku Ułanów 30 IX 1927 r. przechodzi w stan spoczynku . Zmarł 15 XII 1931 roku .

Był odznaczony Virtuti Militari kl. V

Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Lwowa.

Grób ppłk. Michała Cieńskiego na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie.

http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=179846

Ciekawostką jest fakt umieszczenia na krzyżu stopnia z czasów obrony Lwowa, najbardziej kawaleryjskiego – ROTMISTRZ.

Powrót na stronę główną:https://19pulkulanow.opole.pl/