Obsada personalna

OBSADA PERSONALNA NA DZIEŃ 1 IV 1929 roku.

Obsada personalna  przygotowana  na podstawie opracowania płk. Dezyderiusza Zawistowskiego

OFICEROWIE:

mjr Królicki Stanisław, p.o. d – cy pułku, kwatermistrz,
mjr Szumski Artur, naczelny lekarz garnizonu pułku,
rtm. Czapliński Antoni, p.o. z – cy d – cy pułku,
rtm. Wiszniowski Eugeniusz, adiutant pułku,
rtm. Makowski Władysław, d – ca 4 szwadronu,
rtm. Sarnecki Edmund, oficer żywnościowy,
rtm. Ciechanowski Jarosław, d – ca 1 szwadronu,
kpt. Malinowski Ignacy, płatnik pułku,
kpt. Hensl Rudolf, lekarz weterynarii,
por. Krzyżanowski Edmund, d – ca 2 szwadronu,
por. Konopiński Jan, d – ca 3 szwadronu,

 Obsada personalna 1924

por. Łukasiewicz Stanisław, d – ca plutonu,
por. Kozłowski Władysław, d – ca plutonu,
por. Tuński Aleksander, d – ca plutonu,
por. Mertens Modest, d – ca plutonu,
Sałaciński Marian, d – ca plutonu łączności,
por. Wichert – Pytel Władysław, oficer ewidentury personalnej,
por. Wiszniowski Jerzy, d – ca plutonu,
por. Boczkowski Stanisław, oficer materiałowy,
por. Skinder Jerzy, d – ca plutonu,
Kłopotowski Michał, d – ca plutonu,
por. Ugrechelidze Witalis, d – ca plutonu,
ppor. Zadzieszyński Stanisław, d – ca plutonu,
ppor. Ryłło Bohdan, d – ca plutonu,
ppor. Roszkowski Jerszy, d – ca plutonu,
ppor. Kawka Ryszard, d – ca plutonu,
ppor. Podonowski Edmund, d – ca plutonu.

PODOFICEROWIE ZAWODOWI:

Obsada personalna cz.1

chor. Wilczyński Jacenty, d – ca plutonu,
st. wachm. Grott Julian – 1 szwadron,
st. wachm. Teodorowski Wincenty, d – na, d – cy,
st. wachm. Migdał Marian – 1 szwadron,
st. wachm. Łapczyński Józef, d – na, d – cy,
st. wachm. Kowalik Henryk, d – na, d – cy,
st. wachm. Krak Władysław – 2 szwadron,
st. wachm. Suchorski Jarosław – 3 szwadron,
st. sierż. Nowakowski Lucjan, Granizonowa Izba Chorych,
st. sierż. Sapowski Jerzy, POW
st. sierż. Kuchta Kazimierz, skm,
st. sierż. Zandrowicz Jan, d – na, d – cy,
st. wachm. Demczuk Dominik – 4 szwadron,
tyt. st. wachm. Piasecki Wacław, d – na, d – cy,
wachm. Koziełł Aleksander, d – na, d – cy,
wachm. Kopera Jan, d – na, d – cy,
wachm. Kuberski Jan – 1 szwadron,
wachm. Korczak Leon, d – na, d – cy,
wachm. Nowakowski Wacław, d – na, d – cy,
wachm. Sławiński Ludwik – 4 szwadron,
wachm. Śliwiński Antoni, d – na, d – cy,

Obsada personalna 1924

wachm. Sobieszczański Władysław, d – na, d – cy,
wachm. Lipiński Jerzy – 2 szwadron,
wachm. Świc Józef, skm,
wachm. Chłond Konstanty – 4 szwadron,
wachm. Chaustow Paweł, d – na, d – cy,
wachm. Włodarczyk Marcin – 3 szwadron,
wachm. Duda Jan, skm,
wachm. Kruszyński Wacław – 3 szwadron,
wachm. Dobrowolski Leon, skm,
wachm. Kasprzyk Tadeusz – 2 szwadron,
sierż. Sosimowski Roman, P.W.,
wachm. Zieliński Leonard – 2 szwadron,
wachm. Paczewski Marian, d – na, d – cy,
wachm. Krzywina Antoni, d – na, d – cy,
wachm. Werner Stanisław – 3 szwadron,
wachm. Wróblew Filip – 1 szwadron,
wachm. Mudrak Michał – 1 szwadron,
wachm. Rycaj Jan – 3 szwadron,
wachm. Staniszewski Józef – 2 szwadron,
tyt. wachm. Osiński Jan, skm,
tyt. wachm. Rosadziński Stanisław, d – na, d – cy,
tyt. wachm. Klimczyk Stefan – 1 szwadron,
tyt. wachm. Krzyszczak Wincenty, skm,
plut. Piątkowski Czesław, d – na, d – cy,
plut. Wójtowicz Jan, skm,
plut. Kęczkowski Antoni – 4 szwadron,
plut. Szymański Konstanty – 1 szwadron,
plut. Dłużyński Jan, d – na, d – cy,
plut. Droada Jan, d – na, d – cy,
plut. Rzecha Jan, skm,

Obsada personalna cz.2

plut. Turek Wincenty – 3 szwadron,
plut. Peszko Eugeniusz, d – na, d – cy,
Kościuk Jan, d – na, d – cy,
Hincz Józef, skm,
plut. Sobański Zygmunt, d – na, d – cy,
plut. Białecki Mieczysław – 4 szwadron,
plut. Kwiatkowski Edward, d – na, d – cy,
plut. Zrubek Stanisław, skm,
plut. Hajzer Kasper – 2 szwadron,
plut. Pączek Wincenty – 2 szwadron,
plut. Hasiak Jan – 3 szwadron,
tyt. wachm. Korczyński Franciszek, d – na, d – cy,
tyt. wachm. Smolicz Antoni – 3 szwadron,
tyt. wachm. Linder Stanisław – 3 szwadron,
plut. Pracz Kazimierz – 1 szwadron,
plut. Bamburski, d – na, d – cy,
plut. Korycki – 4 szwadron,
plut. Bąbel Jan, skm,
plut. Piwowarczyk Eugeniusz, Garnizonowa Izba Chorych,
kapr. Bednarski Józef – 4 szwadron,
kapr. Łotocki Bogumił – 3 szwadron,
kapr. Bamburski Edward, d – na, d – cy,
kapr. Wykrętowicz Zygmunt – 3 szwadron,
kapr. Kamiński Konrad – 4 szwadron,
tyt. plut. Lorenc Stanisław, pluton łączności,
tyt. plut. Wołkowicz Roman – 1 szwadron,
kapr. Dąbek Aleksander, d – na, d – cy,
kapr. Gralak Adam, pluton łączności,
kapr. Cwik Konstanty, d – na, d – cy,
kapr. Krzewiński Mieczysław – 1 szawadron,
kapr. Gugała Jan, skm,
kapr. Biernacki Stanisław, d – na, d – cy,
kapr. Szafiński Stanisław, d – na, d – cy.

PODOFICEROWIE NADTERMINOWI:

kapr. Drewalski Józef,
kapr. Płoszka Antoni,
kapr. Kluch Piotr,
kapr. Włodarczyk Jan,
kapr. Wojnowski Jan,
kapr. Kieller Jan,
st. uł. Jałosiński Czesław,
st. uł. Siatecki Jan,
st. uł. Rudnicki Ignacy,
st. uł. Guz Józef,
kapr. Komisarski Wawrzyniec.

OBSADA PERSONALNA W DNIU 1 IX 1939 ROKU:

1. ppłk dypl. Pętkowski Józef, d – ca pułku,
2. ppłk Kotarski Władysław, z – ca d – cy,
3. mjr Pelczar Jan, kwatermistrz,
4. rtm. Kawka Ryszard, adiutant,
5. ppor. Czernicki Leon, oficer ordynansowy,
6. ppor. Duda Włodzimierz, oficer informacyjny,
7. chor. Zandrowicz Jan, oficer broni i gazu,
8. rtm. rez. Nowakowski Jerzy, d – ca szwadronu gospodarczego,
9. NN, wachm. szef.
10. por. Jankowski Zygmunt, oficer żywnościowy,
11. kpt. Malinowski Ignacy, płatnik,
12. por. lek. Pruszyński Jan, lekarz,
13. por. lek. wet. Kalman Stanisław, lekarz weterynarii,
14. NN, kapelan.

Obsada personalna 1939

1 SZWADRON

15. rtm. Skiba Antoni, d – ca,
16. ppor. Jachołkowski Wacław, pl. 1,
17. ppor. Traczyk Romuald, pl. 2,
18. pchor. Nowicki Józef, pl. 3,
19. wachm. Kopera Jan, wachm. szef,

2 SZWADRON

20. rtm. Wiszniowski Jerzy, d – ca,
21. por. Ligieniewicz Jerzy, pl. 1,
22. ppor. Skliwa Zdzisław, pl. 2,
23. p.o. plut. Tomasiak Mieczysław, pl. 3,
24. st. wachm. Dobrowolski Leon, wachm. szef,

3 SZWADRON

25. por. Górecki Stanisław, d – ca,
26. ppor. Gaugusch Jan, pl. 1,
27. ppor. Kawecki,
28. NN,
29. st. wachm. Marczak Władysław, wachm. szef,

4 SZWADRON

30. por. Gumiński Wojciech, d – ca,
31. ppor. Kotarski Włodzimierz, pl. 1,
32. ppor. Chomicz Marian, pl. 2,
33. ppor. Rzewuski Eugeniusz, pl. 3,
34. st. wachm. Demczuk Dominik, wachm. szef,

SZWADRON CKM

35. rtm. Galimski Konstanty, d – ca,
36. ppor. Janeczek Józef, pl. 1,
37. por. rez. Różanek,
38. NN,
39. wachm. Duda Jan, wachm. szef,

PLUTON PPANC.

40. por. Majewski Zygmunt, d – ca,

PLUTON KOLARZY

41. ppor. Bączkowski Tadeusz, d – ca,

PLUTON ŁĄCZNOŚCI

42. por. Rudnicki – Lubicz Marian Seweryn, d – ca.

Obsada personalna 1939

OFICEROWIE W BARWACH PUŁKU NA FUNKCJACH POZA SWOJĄ MACIERZYSTĄ JEDNOSTKĄ:

1. Szwadron kawalerii dywizyjnej 27 DP ( mob. Kowel ):
– dowódca mjr Mieczysław Ipohorski – Lenkiewicz,
– dowódcy plutonów: ppor. Roman Szydłowski,
ppor. Tadeusz Czacki, por. Roman Gutowski,
por. Stefan Sokołowski.
2. Dywizjon zapasowy ( O/Z Hrubieszów ):
– dowódca mjr Eugeniusz Wiszniowski,
– 1 szwadron – dowódca: rtm. Jerzy Skinder,
z dowódców znany tylko ppor. Julisz Bock; –
2 szwadron kolarzy – dowódca por. Włodzimierz Poziemski, reszta obsady nieznana;
– 3 szwadron ckm – dowódca: rtm. Władysław Wichert,
dowódcy plutonów: por. Modest Martens,
ppor. Olgiert Szczeniowski.
3. Oficerowie pułku w Ośrodku Zapasowym:
por. Kazimierz Jankowski,
ppor. Mieczysław Krechowski vel Krychowski,
por. Jan Pisch, ppor. Tadeusz Różycki,
rtm. Bohdan Ryłło, rtm. Edmund Sarnecki, mjr Eugeniusz Wiszniowski.

4. OFICEROWIE W BARWACH PUŁKU POZA RODZIMĄ JEDNOSTKĄ:

– ppłk Bereza Władysław – insp. kawalerii KOP,
– rtm. Bilwin Zygmunt – CWK, Mob: O/Z Garwolin,
– rtm. Boczkowski Stanisław – inst. CWK ( SPK ),
– płk Bogusz -Roland W.K.H. – st. sp. ( PSZ poza granicami ),
– płk dypl. Brochwicz – Lewiński Z.W. – GISZ, ze st. sp.,
– por. Jurkowski Leszek – inst. CWK,
– por. Kawecki Kazimierz – Szwadron KOP „Zaleszczyki”,
– rtm. Kochański Bronisław – Dyon. Rozp. Warsz. Bryg. Mot.,
– mjr dypl. Kozłowski Jerzy – Sztab Dok. Grodno, ze st. sp.,
– płk Niementowski Romuald – Gen. Insp. Straży Granicznej,
– płk Piotraszewski Aleksander – Kom. Remontowa Nr 2 Poznań,
– ppłk dypl. Protassowicki Rafał L. – wykładowca WSW; mob: DOK III Grodno,
– rtm. Rogalski Zygmunt – w obronie Warszawy,
– mjr Sawicki Bohdan – D – ca Szw. KD 10 DP, potem d – ca pułku
„Bohdan” w SGO „Polesie”, – por. Suchodolski Stefan – szwadron kolarzy WBK,
– por. Suchorski Jarosław – szwadron KOP „Olkieniki”,
– por. Woliński Franciszek – adiutant d – cy grupy „Jasło”,
– ppłk inż. Zawistowski Dezyderiusz – funkcja nieznana.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/