Mundur i odznaka pułkowa

Mundur oficera i ułana 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

 Zarówno mundur oficera jak i ułana miał na kołnierzu proporczyk 19 PU czyli biały trójkąt i granatowe skrzydła, które na lancach łopotały jak fruwająca jaskółka. W konsekwencji tego skojarzenia nazywano owe proporczyki  „jaskółką”  czyli ze wschodniacka „łastoczką”.

Oczywiście, mundur 19 PU miał trzy wersje: garnizonową, galową i polową. Po pierwsze,   mundur garnizonowy był noszony podczas służby wartowniczej i po wyjściu z koszar. Po drugie, galowy mundur był strojem wieczorowym. Na koniec, mundur polowy to mundur do codziennych ćwiczeń i na wojnę. Z pewnością, dbałość o mundur była jednym z ważniejszym elementów etykiety wojskowej. Przede wszystkim, na starych zdjęciach zawsze cywile mają brudne buty, a ułańskie błyszczą się od glancu.

                   Mundur galowy ułana                       Mundur  garnizonowy ułana

             

        

Mundur polowy ułana

Czapka 19 PU miała granatowy otok. Jednakże, były to wyjątkowe barwy pułku kawaleryjskiego, żaden inny pułk takiego otoku nie miał. Co więcej, było tak, że po kilka pułków miało te same białe, żółte, różowe czy amarantowe otoki. Natomiast grantowy miał tylko 19 PU. Z drugiej strony… granatowy otok miała cała piechota.

                                                    Mundur oficera

Na zdjęciu powyżej widać pagony z oznaczeniem numeru pułku. Ale, w 1938 roku pułk za patrona otrzymał gen. Edmunda Różyckiego. W konsekwencji tego, cyfry zostały zamienione na inicjały ER.

     

Dodatkowo, poniżej prezentujemy mundur 19PU  w poszczególnych etapach historii pułku. A następnie, barwy paradne dobosza i buńczuk – nagroda za umiejętności kawaleryjskie.

Co więcej, barwy pułkowe były też oznaczone na proporcach noszonych na lancach. Jednakże, przy dowódcy, dowódcach szwadronów oraz plutonu łączności jechały specjalnie oznaczone proporce. Oczywiście, tylko podczas wystąpień pokojowych, na różnego rodzaju uroczystościach. Tymczasem, w boju lance były pozbawione proporczyków. Zatem, poniżej oznaczenia proporców:

  dowództwa w 1939

  1 szwadronu w 1939

  2 szwadronu w 1939

  3 szwadronu w 1939

  4 szwadronu w 1939

           5 szwadronu ckm w 1939

                 plutonu łączności w 1939

ODZNAKA  PUŁKOWA  OFICERSKA     ODZNAKA  PODOFICERSKA

                    

Ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego

Na podstawie materiałów zawartych w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie można odtworzyć ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych związany ściśle ze Świętem Pułku obchodzonym 19 sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Skrzeszewem i Frankopolem.
Ze starych powstałych siedemdziesiąt lat temu dokumentów dowiadujemy się jak wyglądało uroczyście obchodzone Święto 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im gem Edmunda Rózyckiego w garnizonie w Ostrogu nad Horyniem.
Obchody Święta Pułku w 1937 roku, trwały dwa dni 18 i 19 sierpnia.

W dniu 18 sierpnia o godz. 18.30 odbyło się zebranie oficerów w kasynie oficerskim w sprawie nadania odznaki pułkowej.

Po czym o 19.30 odbył się uroczysty Apel poległych całego Pułku. Przemawiał dowódca Pułku płk. Aleksander Piotraszewski, listę poległych odczytał Adiutant Pułku, uczczono ich chwilą ciszy.
Pododdziały prezentowały broń.

Nazajutrz o godz. 6.00 uroczystą pobudkę przed dowództwem pułku odegrał pluton trębaczy.

O godz. 11.00 odprawiona została Msza Św. Polowa dla całego pułku ze sztandarem i plutonem trębaczy w szyku pieszym. Oficerem Sztandarowym był ppor. Wacław Jahołkowski.
Po mszy na placu alarmowym zastępca dowódcy pułku składał raport dowódcy. Następnie, dowódca pułku zdał raport dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, po czym nastąpiła ceremonia nadania Odznaki Pułkowej.
Odczytano rozkaz mówiący o nadaniu tego zaszczytnego wyróżnienia na podstawie Regulaminu Odznaki Pułkowej /Dz.Rozk. Nr.10/28. poz.123/. Następnie, odznakę pułkową 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z rąk dowódcy pułku otrzymali następujący oficerowie służby stałej :

ppłk Smerczyński Władysław
ppłk Kramczyński Józef
kpt. Kardaś Leon
kpt. Nowakowski Mieczysław
kpt. Makohoński Aleksander
kpt. Tryszkiewicz Feliks
rtm. Wdziękoński Tomasz
rtm. Włodarkiewicz Jan
rtm. Dabrowski Józef
por. Kalman Stanisław
por. Niedzielski Stanisław
por. Olszowski Stefan
por. Szaciło Jan
ppor. Szymański Zbigniew
mjr. Grzeszyński Tadeusz
ppor. Gumiński Wojciech

Po uroczystym wręczeniu odznak odbyła się defilada w ustalonym rozkazem porządku. Pierwszy defilował pluton trębaczy, potem dowódca pułku, z-ca dowódcy pułku, poczet sztandarowy, pluton kolarzy ( bez rowerów), pluton łączności, drużyna pionierów, 1, 2, 3, 4 szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych.
Po defiladzie o 12.30 odbył się wspólny żołnierski obiad w Kolonii Hnidawa .

 
/tekst pochodzi z: Ułan Wołyński nr 30. Rok 2007
tytuł: Ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego
autor: Hanna Irena Różycka/
 
 

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/

I na koniec, ponownie zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/19-Pu%C5%82k-U%C5%82an%C3%B3w-Wo%C5%82y%C5%84skich-Opole-1411814709031997