Mundur i odznaka pułkowa

Mundur oficera i ułana 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

Mundur zarówno oficera jak i ułana miał na kołnierzu proporczyk 19 PU tak zwana „jaskółka” czyli biały trójkąt i granatowe skrzydła proporczyka.

Mundur 19 PU miał trzy wersje: garnizonową, galową i polową.

Czapka 19 PU miała granatowy otok. To były wyjątkowe barwy pułku kawaleryjskiego, żaden inny pułk takiego otoku nie miał. Było po kilka pułków, które miały te same białe, żółte, różowe czy amarantowe otoki. Natomiast grantowy miał tylko 19 PU. Ale… granatowy otok miała cała piechota.

Mundur 19PU  w poszczególnych etapach historii pułku. Oraz barwy paradne dobosza i buńczuk – nagroda za umiejętności kawaleryjskie.

 

Barwy pułkowe były też oznaczone na proporcach noszonych na lancach. Poniżej  oznaczenia proporców:

 proporczyk dowództwa w 1939

 proporczyk 1 szwadronu w 1939

 proporczyk 2 szwadronu w 1939

 proporczyk 3 szwadronu w 1939

 proporczyk 4 szwadronu w 1939

          proporczyk 5 szwadronu ckm w 1939

                proporczyk plutonu łączności w 1939

ODZNAKA  PUŁKOWA  OFICERSKA     ODZNAKA  PODOFICERSKA

                    

Ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego

Na podstawie materiałów zawartych w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie można odtworzyć ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych związany ściśle ze Świętem Pułku obchodzonym 19 sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Skrzeszewem i Frankopolem.
Ze starych powstałych siedemdziesiąt lat temu dokumentów dowiadujemy się jak wyglądało uroczyście obchodzone Święto 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im gem Edmunda Rózyckiego w garnizonie w Ostrogu nad Horyniem.
Obchody Święta Pułku w 1937 roku, trwały dwa dni 18 i 19 sierpnia.

W dniu 18 sierpnia o godz. 18.30 odbyło się zebranie oficerów w kasynie oficerskim w sprawie nadania odznaki pułkowej.

Po czym o 19.30 odbył się uroczysty Apel poległych całego Pułku. Przemawiał dowódca Pułku płk. Aleksander Piotraszewski, listę poległych odczytał Adiutant Pułku, uczczono ich chwilą ciszy.
Pododdziały prezentowały broń.

Nazajutrz o godz. 6.00 uroczystą pobudkę przed dowództwem pułku odegrał pluton trębaczy.

O godz. 11.00 odprawiona została Msza Św. Polowa dla całego pułku ze sztandarem i plutonem trębaczy w szyku pieszym. Oficerem Sztandarowym był ppor. Wacław Jahołkowski.
Po mszy na placu alarmowym zastępca dowódcy pułku składał raport dowódcy. Następnie dowódca pułku zdał raport dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, po czym nastąpiła ceremonia nadania Odznaki Pułkowej.
Odczytano rozkaz mówiący o nadaniu tego zaszczytnego wyróżnienia na podstawie Regulaminu Odznaki Pułkowej /Dz.Rozk. Nr.10/28. poz.123 odznakę pułkową 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z rąk dowódcy pułku otrzymali następujący oficerowie służby stałej :
ppłk Smerczyński Władysław
ppłk Kramczyński Józef
kpt. Kardaś Leon
kpt. Nowakowski Mieczysław
kpt. Makohoński Aleksander
kpt. Tryszkiewicz Feliks
rtm. Wdziękoński Tomasz
rtm. Włodarkiewicz Jan
rtm. Dabrowski Józef
por. Kalman Stanisław
por. Niedzielski Stanisław
por. Olszowski Stefan
por. Szaciło Jan
ppor. Szymański Zbigniew
mjr. Grzeszyński Tadeusz
ppor. Gumiński Wojciech
Po uroczystym wręczeniu odznak odbyła się defilada w ustalonym rozkazem porządku. Pierwszy defilował pluton trębaczy, potem dowódca pułku, z-ca dowódcy pułku, poczet sztandarowy, pluton kolarzy ( bez rowerów), pluton łączności, drużyna pionierów, 1, 2, 3, 4 szwadrony liniowe, szwadron karabinów maszynowych.
Po defiladzie o 12.30 odbył się wspólny żołnierski obiad w Kolonii Hnidawa .

/tekst pochodzi z: Ułan Wołyński nr 30. Rok 2007
tytuł: Ceremoniał wręczania Odznak Pułkowych w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego
autor: Hanna Irena Różycka/

Powrót na stronę główną: http://19pulkulanow.opole.pl/