Marsz 19 PU

Marsz 19 Pułku Ułanów

Jak głosi przekaz oficerów i trębaczy  pułku marsz 19 PU został skomponowany przez  szefa plutonu trębaczy, którym był st.wachm. Julian Grott,  wcześniej  ułan i muzyk w armii carskiej.

       Juliusz Grott

Marsz pułkowy traktowany był w sposób podobny jak hymn państwowy i sygnał Wojska Polskiego.

Marsz wysłuchiwano w postawie na baczność, także w czasie defilady stępem. Wykonywano go tylko przy okazji oficjalnych uroczystości i w momentach uroczystych: raport do dowódcy na placu apelowym lub w kasynie oficerskim podczas oficjalnych przyjęć, na apelu poległych w przeddzień święta pułkowego, w momencie wymarszu całego pułku z koszar na manewry i w momencie powrotu, podczas nadawania odznak pułkowych, podczas pożegnania oficerów odchodzących z pułku na stałe lub ułanów powracających do cywila.

Opiekunem orkiestry pułkowej najdłużej był rtm. Jerzy Skinder, który w pułku pełnił różne funkcje, od dowódcy plutonu, przez adiutanta pułku aż po kierownika szkoły podoficerów.

Marsz był skomponowany zgodnie z Rozkazem MSWojsk.  roku 1928:

„marsz pułkowy powinien być pisany w tempie 4/4 i powinien nosić o ile możliwości charakter uroczysty. Może on być oparty na motywach muzycznych mających łączność tradycyjną z historią pułku.

Oprócz marsza pułkowego istniał jeszcze sygnał 19 PU, który był używany do wydawania poleceń dla całego pułku.

O sygnale można poczytać na podstronie „Sygnał”.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/