Sztandar

Sztandar spełniał wszelkie wymagania określone przez przepisy dotyczące sztandarów i  zatwierdzono go w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych  Nr 23 poz. 339 z roku 1924.

            

Zakwestionowano jedynie położenie nazwy pułku,

którą umieszczono na ramionach krzyża po prawej stronie płachty. Zalecono, aby przeniesiono ją na jedną z tarcz na lewej stronie płachty. Sugerowano, aby to była prawa dolna tarcza. Jednak tego nie zmieniono.

Długość boków płata wynosiła 65 cm. Trzy krawędzie płatu obszyte były złotym galonem z frędzlem, czwarta zaś była mocowana metalowymi uchwytami do jednolitego drzewca.

Na prawej stronie płata znajdują się cztery tarcze: lewa górna – Herb Wołynia, prawa górna – Herb Książąt Ostrogskich, lewa dolna – dwa napisy: Dywizjon Jazdy Kresowej 1918-1919 i IV Wołyński Dywizjon 1 Pułku Strzelców Konnych 1919-1920, prawa dolna – dwa napisy: Jazda Ochotnicza Mjr Jaworskiego 1920 i 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 1920.

Sztandar ufundowany został przez mieszkańców Wołynia.

Pułk otrzymał go 6 VIII 1924 z rąk Józefa Piłsudskiego, który na tę uroczystość przybył do Ostroga.

W 1939 roku sztandar zaginął. Po latach powstała replika sztandaru, którą ufundował  rtm. Włodzimierz Bernard. Do śmierci rtm. Bernarda Stowarzyszenie Rodzina 19 Pułku Ułanów wykorzystywało sztandar na uroczystościach oficjalnych. Po śmierci Rotmistrza przez kilkanaście lat replika sztandaru pozostawała własnością rodziny Rotmistrza, po czym dzięki sfinansowaniu zakupu przez rtm.Tadeusza Bączkowskiego, odkupiono sztandar i  trafił do naszego Stowarzyszenia i teraz my wykorzystujemy go podczas naszych oficjalnych wystąpień.

Replika sztandaru, którą ufundował rtm. Włodzimierz Bernard, następnie jej odzyskanie ufundował rtm. Tadeusz Bączkowski.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/