Sztandar

Sztandar spełniał wszelkie wymagania określone przez przepisy dotyczące sztandarów i został zatwierdzony w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych  Nr 23 poz. 339 z roku 1924.

            

Zakwestionowano jedynie położenie nazwy pułku,

która była umieszczona na ramionach krzyża po prawej stronie płachty. Zalecono, aby przeniesiono ją na jedną z tarcz na lewej stronie płachty. Sugerowano, aby to była prawa dolna tarcza. Jednak tego nie zmieniono.

Długość boków płata wynosiła 65 cm. Trzy krawędzie płatu obszyte były złotym galonem z frędzlem, czwarta zaś była mocowana metalowymi uchwytami do jednolitego drzewca.

Na prawej stronie płata znajdują się cztery tarcze: lewa górna – Herb Wołynia, prawa górna – Herb Książąt Ostrogskich, lewa dolna – dwa napisy: Dywizjon Jazdy Kresowej 1918-1919 i IV Wołyński Dywizjon 1 Pułku Strzelców Konnych 1919-1920, prawa dolna – dwa napisy: Jazda Ochotnicza Mjr Jaworskiego 1920 i 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 1920.

Sztandar ufundowany został przez mieszkańców Wołynia.

Pułk otrzymał go 6 VIII 1924 z rąk Józefa Piłsudskiego, który na tę uroczystość przybył do Ostroga.

W 1939 roku sztandar zaginął. Po latach powstała replika sztandaru, ufundowana przez rtm. Włodzimierza Bernarda. Do śmierci rtm. Bernarda wykorzystywana była przez Stowarzyszenie Rodzina 19 Pułku Ułanów na uroczystościach oficjalnych. Po śmierci Rotmistrza przez kilkanaście lat replika sztandaru pozostawała własnością rodziny Rotmistrza, po czym dzięki sfinansowaniu zakupu przez rtm.Tadeusza Bączkowskiego, została przez nas  odkupiona,  trafiła do naszego Stowarzyszenia i jest wykorzystywana podczas naszych oficjalnych wystąpień.

Replika sztandaru ufundowana przez rtm.Włodzimierza Bernarda, następnie ufundowana przez rtm.Tadeusza Bączkowskiego.

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/