Ppłk Mścisław Butkiewicz (10.06.1922 – 20.08 1922)

Mścisław Butkiewicz (ur. 1 maja 1876 roku, zm. ?)

W 1934 roku pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto III. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr I. Był wówczas „przewidziany do użycia w czasie wojny”

Niektórzy historycy myśleli, że  ppłk Mścisław Butkiewicz to  płk Henryk Budkowski, który zginął w pojedynku z por. de Rosset.
„Por. Jan de Rosset, syn posła, z przyczyn czysto osobistych postanowił zamienić mundur oficera jazdy na oficera policji. Dawny oficer krechowieckiego pułku, a wówczas komendant miasta Warszawy, płk Mścisław Butkiewicz, dbając o honor pułku,wyraził się, że to wstyd, aby oficer krechowiaków przeszedł na służbę do policji. Został wyzwany na pojedynek, w którym Butkiewicz zginął.”
Zob. M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 148.
Powrót na stronę główną:https://19pulkulanow.opole.pl/