Patron

Dnia 6.08.1924 r. 19 Pułk Ułanów prosił o przyznanie mu szefostwa gen. Karola Różyckiego.

Patron ów był dowódcą Jazdy Wołyńskiej podczas Powstania Listopadowego. Na sztandarze, ufundowanym przez społeczeństwo Ostroga, a wręczonym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, widniał wyszyty napis: „im.płk.Karola Różyckiego”. Jednak przez długie lata nie było oficjalnej nominacji na patrona, pomimo wielu wniosków przypominających i różnego rodzaju starań. Po czternastu latach zwłoki Ministerstwo Spraw Wojskowych – z niewiadomych powodów – 2.03.1938 r. przyznało pułkowi szefostwo gen. Edmunda Różyckiego . Na sztandarze jednak pozostał wciąż jako patron płk Karol Różycki.
W tym miejscu  przedstawiamy biografię patronów 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Karola i Edmunda Różyckich. Klikając na strzałkę z boku otworzymy biografie obu patronów.

                            płk. Karol Różycki                         gen. Edmund Różycki

Powrót na stronę główną: https://19pulkulanow.opole.pl/