Włodzimierz Kazimierz Bogusz-Roland (1.09.1927-12.03.1929)

płk dypl. Roland Bogusz (1921-1922) – dowódcza 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

Adam Bogoria-Zakrzewski


Adam Kazimierz Bogoria-Zakrzewski (ur. 25 lutego 1892 roku w Mokrywszczyźnie k. Żytomierza, zm. 1958 w Sopocie) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego.

W 1914 roku wstąpił jako ochotnik do armii rosyjskiej. Od 1917 roku służył w 3 Pułku Ułanów w składzie I Korpusu Polskiego w Rosji. Od 1920 roku zastępca dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, W dniach 29 lipca – 2 sierpnia 1920 roku w Kaliszu, pełniąc obowiązki dowódcy zorganizował 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Do 9 września 1920 roku był zastępcą dowódcy pułku, mjr. Zygmunta Podhorskiego, a następnie objął dowództwo 203 Ochotniczego Pułku Ułanów i sprawował je do marca 1921 roku.

Po zakończeniu wojny z bolszewikami został skierowany na kurs do Grudziądza. Później dowodził II dywizjonem 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu <ref>Rocznik oficerski 1923 s. 637, 677.</ref>. Od maja 1924 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wołkowysku <ref>Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 42 z 29.04.1924 r. Rocznik oficerski 1924 s. 587, 600.</ref>, a od marca 1926 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 3 Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach <ref>Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 13 z 11.03.1926 r.</ref>. Do wiosny 1929 roku był zastępcą dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie <ref>Rocznik oficerski 1928 s. 326, 338.</ref>. W okresie od 11 kwietnia 1929 do 12 czerwca 1937 roku dowodził 1 Pułkiem Strzelców Konnych w Garwolinie <ref>Rocznik oficerski 1932 s. 140, 655.</ref>. Do sierpnia 1939 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii. Z chwilą objęcia przez gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego dowództwa Grupy Osłonowej „Czersk” został dowódcą Pomorskiej Brygady Kawalerii.

Po kapitulacji stał na czele Biura Ewakuacyjnego jeńców polskich na Węgrzech. W okresie od 24 listopada 1940 roku do 1 grudnia 1941 roku dowodził 7 Brygadą Kadrową Strzelców. Następnie pełnił służbę na stanowisku I zastępcy dowódcy Brygady Szkolnej. Równocześnie od czerwca 1942 roku do stycznia 1943 roku sprawował funkcję komendanta Obozu Rozdzielczego w Auchtertool. Po wojnie mieszkał w kraju.

Awanse

  • major – zweryfikowany 3 maja 1922 roku ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 101. lokatą w korpusie oficerów jazdy

  • podpułkownik – 12 kwietnia 1927 roku ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 roku i 14. lokatą w korpusie oficerów kawalerii

  • pułkownik – ze starszeństwem z 1 stycznia 1931 roku w korpusie oficerów kawalerii

Ordery i odznaczenia