Władze Stowarzyszenia

Zdybowicz Piotr Marek Prezes
Słomiany Jan Stefan Sekretarz
Mazurek Mariusz Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Witold Kała     Janusz Skórski    Tomasz Sawicki

Kapituła  odznaki pułkowej:

Piotr Zdybowicz     Andrzej Wróblewski    Tomasz Sawicki