Statut i władze

W tej części naszej strony internetowej prezentujemy władze naszego Stowarzyszenia, Statut Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu oraz Patent nadany nam i osobiście wręczony przez członków Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie.

Akt wręczenia Patentu miał miejsce w Opolu w Ratuszu w obecności Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego. Wtedy też mjr/płk Zbigniew Makowiecki oraz rtm. Tadeusz Bączkowski zatwierdzili  Kapitułę Odznaki Pułkowej w składzie: Piotr Zdybowicz i Ryszard Smoczkiewicz.