Ppłk Mścisław Butkiewicz (10.06.1922 – 20.08 1922)

 

O pułkowniku Mścisławie Butkiewiczu wiemy niewiele. Był dowódcą 13 Pułku Ułanów (VII 1920-IV 1922), określany mianem  „jednego z najdzielniejszych oficerów polskiej jazdy w latach 1919-1920”.

Dość dziwne były okoliczności jego przejęcia dowodzenia 19 Pułkiem Ułanów i szybkim jego odejściem. Prawdopodobnie zaraz po odejściu z pułku został komendantem miasta Warszawy. Zginął w pojedynku.

„Por. Jan de Rosset, syn posła, z przyczyn czysto osobistych postanowił zamienić mundur oficera jazdy na oficera policji. Dawny oficer krechowieckiego pułku, a wówczas komendant miasta Warszawy, płk Mścisław Butkiewicz, dbając o honor pułku,wyraził się, że to wstyd, aby oficer krechowiaków przeszedł na służbę do policji. Został wyzwany na pojedynek, w którym Butkiewicz zginął.”
Zob. M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 148.