Ppłk Michał Cieński (27.02.1921-10.06.1922)

Michał – Pomian Cieński – urodził się 2 II 1882 r. w Stanisławowie w Małopolsce. Był wyznania rzymsko – katolickiego. Jego rodzicami byli Celina Zawadzka i Zbigniew Cieński. Wykształcenie zdobył w austriackich szkołach wojskowych: niższe w Koszycach i wyższe z maturą w Merisch Weisskirschen. Następnie zaliczył rok Akademii w Wiener Neustadt oraz rok Szkoły Kadeckiej w Merisch Leisskirschen. Posiadał znajomość języków: niemieckiego, węgierskiego i francuskiego.
18 VIII 1902 r. wstąpił do wojska austriackiego jako chorąży i służył aż do rozbicia armii austriackiej w 4 Pułku Ułanów austriackich. W 1914 r. brał udział w pierwszej wojnie światowej jako dowódca szwadronu. Walczył na froncie galicyjskim i pod Gorlicami w Królestwie Polskim . Brał udział w zdobyciu Brześcia Litewskiego. Po przesunięciu pułku na front Bukowiński, walczył jako komendant dywizjonu w okolicy Okna a później na froncie rumuńskim i włoskim. Na froncie włoskim otrzymał dowództwo grupy przy 36 Pułku Strzelców Kołomyjskich. 1 II 1918 r. w stopniu rotmistrza, dowodził III odcinkiem podczas obrony Lwowa. 1 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 22 II 1920 r. jako major objął dowództwo 38 Pułku Strzelców Lwowskich. 30 VII 1920 r. Cieński awansowany na podpułkownika został dowódcą 5 Pułku Strzelców Granicznych. 27 II 1921 r. został wyznaczony na dowódcę 19 pułku, jednak jak wskazują liczne dokumenty, z niewiadomych przyczyn, dowództwa pułku nie objął nikomu tego nie meldując. W Dowództwie 2 Brygady Jazdy stawił się dopiero 20 VII 1921 r. i stamtąd odjechał do pułku celem jego objęcia. Akta Personalne nie podają daty odejścia Cieńskiego z pułku . K. Krzeczunowicz w ”Rodowodach” podaje obie daty: 8 VIII 1921 r. – objęcie pułku i wrzesień 1921 r. – koniec służby . 10 VI 1922 r. ppłk Cieński został przeniesiony do rezerwy . We wrześniu 1922 r. objął stanowisko inspektora granicy wschodniej przy województwie tarnopolskim. Od kwietnia 1923 r. pełnił kolejno funkcję zastępcy dowódcy 13 pułku ułanów, dowódcy dywizjonu 22 pułku ułanów i zastępcy dowódcy 22 Pułku Ułanów 30 IX 1927 r. został przeniesiony w stan spoczynku . Zmarł 15 XII 1931 roku . Był odznaczony Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Lwowa.

Niestety nie posiadamy zdjęcia ppłk Cieńskiego a jedynie to grupowe dowództwa obrony Lwowa, na którym to zdjęciu ppłk Cieński jest upamiętniony. Jednak nie jesteśmy w stanie określić który z panów to właśnie Pan pułkownik.
• Jeśli ktoś dysponuje zdjęciem pułkownika Cieńskiego lub potrafi zidentyfikować Go na powyższym zdjęciu będziemy wdzięczni za pomoc.