Patron

Dnia 6.08.1924 r. 19 Pułk Ułanów prosił o przyznanie mu szefostwa gen. Karola Różyckiego. Po czternastu latach zwłoki Ministerstwo Spraw Wojskowych – z niewiadomych powodów – 2.03.1938 r. przyznało pułkowi szefostwo gen. Edmunda Różyckiego . Na sztandarze jednak pozostał wciąż jako patron płk Karol Różycki.
W tym miejscu  przedstawiamy biografię patronów 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Karola i Edmunda Różyckich. Klikając na strzałkę z boku otworzymy biografie obu patronów.

płk. Karol Różycki                         gen. Edmund Różycki