Patent nadany przez Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie