Aktualności

                    Z A P R A S Z A M 

 na spotkanie opłatkowe w  dniu 16.12.2017 o godzinie 18.00

                                       w „Zdybowisku” w Opolu